logo
ארנב
;

תקנון האתר

תקנון שימוש באתר: חברת  מיי ווי

בשימוש בשירות מסכים המשתמש לתנאי תקנון זה

האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה השירות יבוצע בכפוף לתנאי תקנון זה (להלן: “התקנון”) והכול כמפורט להלן:
הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.

www.MyWy.co.il האתר – 
 עצם רכישת השירות באתר תהווה הצהרה מצדך (“מזמין השירות” ) כי קראת את הוראות תקנון זה, הבנת אותן והסכמת להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין מיי ווי.

1. הרכישה

האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של השירות באמצעות האינטרנט

מיי ווי הינה מתווכת בין המשתמשים לבין קבלני משנה המספקים שירותי הסעות בכל חלקי הארץ.

 אתר מיי ווי (“האתר”) המופעל ע”י חברת מי ווי ( להלן: “מיי ווי”) אשר רשאית מבלי להידרש למתן הודעה מראש להפסיק ו/או לבטל השירות ו/או לשנות תנאיו בכל עת עפ”י שיקולה הבלעדי.
 

2. ביצוע הזמנות באתר.

א. יש לפעול על פי הנחיות השימוש באתר.

ב. ניתן לבצע הזמנות באמצעות כרטיס אשראי/מזומן/העברה בנקאית בתנאים המפורטים מטה:

3. תנאים להזמנת השירותים באתר

 • התשלום יבוצע בעת ביצוע ההזמנה מול מיי ווי
 • המחירים באתר כוללים מע”מ
 • הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד ותתבצע לאחר אישורה ע”י חברת האשראי
 • ניתן להזמין את השירות באמצעות טלפון שמספרו 077-7505547 או באמצעות דוא”ל שכתובתו officemywy@gmail.com
   
 • לקוח פרטי המעוניין לשלם באמצעות מזומן, ההזמנה תתבצע עד ולא יאוחר מ- 7 ימים טרם מועד השירות המבוקש ויידרש למסור פרטי כרטיס אשראי לצורך פיקדון כאשר אישור ההזמנה נתון לשיקולה הבלעדי של מיי ווי.
 • ככל ומדובר בלקוח עסקי אופן התשלום יבוצע בסוף החודש הקלנדרי באמצעות העברה בנקאית  לבנק הפועלים סניף 620 ח-ן  -55050 ע”ש “מי ווי” אלא אם סוכם אחרת בעת ביצוע ההזמנה ובאישור מיי ווי.
 • באחריות המזמין לעדכן על כל שינוי באמצעי התשלום אשר עודכן באתר עד 24 שעות  טרם מועד ההזמנה.
 • באחריות המזמין להעביר את מלוא הפרטים הדרושים לשם טיפול בהזמנה בעת ביצועה , לרבות:

שם המזמין.

כמות הנוסעים.

נקודת האיסוף.

מועד האיסוף.

נקודת היעד.

פרטים תקינים של אמצעי התשלום.

צילום ת.ז.

 •          ט.          מיי ווי אינה מחויבת לטפל בהזמנות אשר ימסרו עם פרטים שגויים ועל אחריות מזמין השירות לוודא את תקינות הפרטים הנמסרים לחברה.
 •           י.           יובהר כי כל שינוי בפרטי ההזמנה אשר יבוצע פחות מ- 8 שעות בין מועד ההזמנה למועד ביצוע האיסוף ייחשב כביטול הנסיעה ועשוי להיחשב כביטול הנסיעה לפני מדיניות קבלן המשנה ועלול לגרור אחריו תשלום.
 • בלחיצה על כפתור “בצע תשלום” מצהיר המשתמש כי הוא נותן את הסכמתו לקבלת דבר דואר אלקטרוני פרסומי מעת לעת, מאת מיי ווי. הסרה מרשימת התפוצה תיעשה על ידי לחיצה על כפתור ההסרה המצוי בגוף דבר הדואר, ע”י פניה טלפונית לטלפון שמספרו * 077-7505547 או באמצעות דוא”ל: officemywy@gmail.com

4. מדיניות הביטולים

 • ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת פקס או דואר אלקטרוני המאשר את הבקשה לביטול העסקה. במקרה שהביטול אושר – ביטול ההזמנה – יבוצע עד ולא יאוחר מ- 72 שעות טרם המועד לרכב מסוג אוטובוס ועד ולא יאוחר מ- 48 שעות לרכב מסוג מיניבוס בכפוף ל-5% דמי ביטול. ככל ומזמין השירות יחפוץ לבטל את השירות פחות מ- 48 שעות לפני המועד יחויב במלוא העלות פלוס 5% דמי ביטול.
 • הזיכוי יבוצע באותו אופן בו בוצע התשלום.
 • במקרה בו חל שינוי/ביטול ע”י קבלן המשנה עד 24 שעות טרם אספקת השירות מזמין השירות יקבל זיכוי מלא על החיוב שבוצע ומיי ווי אינה מחויבת לספק קבלן אחר לביצוע ההזמנה.
 • בקשות לביטול עסקה ניתן יהיה לבצע בטלפון 077-7505547 ו/או באמצעות דוא”ל:
  officemywy@gmail.com ו/או באמצעות האתר שכתובתו:  www.MyWy.co.il
 • ההזמנה מותנית באישור מיי ווי וניתנת לביטול ע”י שיקול דעת מיי ווי מכל סיבה עד 5 ימי עסקים מראש, הן בכתב והן באמצעות הודעה טלפונית ישירות למזמין.

5. אספקה/שירות

 • אישור ההזמנה יימסר באמצעות דואר אלקטרוני ו/או דרך האזור האישי באתר.
 • בנוסף לכרטיס, חובה להביא ובמקרה הצורך להציג את כרטיס האשראי באמצעותו התבצעה הרכישה ותעודת הזהות של מבצע ההזמנה.
 • מיי ווי אינה מתחייבת לקבלן הסעות מסוים אלא קבלני משנה בפריסה ארצית הזמינים לתאריך ההזמנה.
 • זמנים: ייתכנו שינויים בזמני ההגעה בהתאם לתנאי הדרך (כגון: עומסי תנועה וכיוב’ ).
 • בנוסף ידוע כי המחיר המצוין על גבי ההזמנה אינו כולל תוספות שונות כגון: המתנה/נקודות עצירה/יעד שונה/כבישי אגרה וכו’ כאשר התעריפים הינם על פי מחירון מיי ווי.
 • כל בקשה לשינוי ו/או תוספות הינם באחריות המזמין.
 • ככל והלקוח שילם במזומן וביצע במהלך הנסיעה שינויים ו/או תוספות ולא שילם, למיי ווי נתונה הזכות לחייב את כרטיס האשראי שמסר לפיקדון בעת ביצוע ההזמנה דרך אתר מיי ווי.
 • מיי ווי תדאג לאספקת השירות (רכבי ההסעה שהוזמנו בעת ביצוע העסקה ע”י קבלן משנה ) ובחירת קבלן המשנה נתון לשיקול דעתה בלבד.
 • יובהר כי בעת ביצוע ההזמנה יתקבל אישור הזמנה באמצעות המייל ובו מידע בדבר סוג רכב ההסעות, יובהר כי לחברה קיימת הזכות לשנות את סוג הרכב ללא עלות נוספת עד 24 שעות טרם מועד השירות.
 • מזמין השירות מצהיר כי ידוע לו כי קבלן המשנה מציע מס’ סוגים של רכבי הסעות, בין היתר לפי כמות הנוסעים המותרת בכל רכב וייתכן כי מזמין השירות יחויב בתוספת עבור כמות נוסעים גדולה יותר או רכב מסוג מסוים והכול לפי מחיריה ושיקול דעתו הבלעדי של קבלן המשנה ומוסכם כי ככל ומבצע ההזמנה שגה בכמות הנוסעים הוא עשוי לחוב בחיובים נוספים.
 • יעד השירות – לכתובת שהוקלדה על ידי מזמין השירות בעת ביצוע הרכישה באמצעות האתר.
   מיי ווי לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב בשירות ו/או אי-אספקת השירות, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או           מאירועים שאינם בשליטתה.

6. שירות לקוחות

בכל שאלה או בירור לגבי השירות, ניתן לפנות אל נציגי השירות של מיי ווי בטלפון 077-7505547               

אחריות ושירות.7

 מיי ווי לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או השימוש השגוי בשירותי ההסעה לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על מזמין השירות חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש בשירותי ההסעה, למעט במקרים בהם נקבע כי הנזק האמור נגרם עקב רשלנותו הבלעדית של קבלן המשנה.

למען הסר ספק, מזמין השירות מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה כנגד מיי ווי ו/או מי מטעמה ביחס לשירותי קבלן המשנה ושירותים אלו הינם באחריות קבלן המשנה הרלוונטי ולחברה אין ולא תהיה כל אחריות בקשר עם אספקתם או אי אספקתם, במלואם או בחלקם.

השירות מבוצע ע”י קבלן משנה אשר הינו גורם עצמאי בלתי קשור לחברה אשר הציג והתחייב בפנינו כי יש בידיו ההיתרים והרישיונות ההכרחיים על פי חוק על מנת לספק את השירות למזמין השירות. ומיי ווי מסתמכת באופן מוחלט ומלא על המצגים ועל ההתחייבויות אשר סופקו ע”י קבלן המשנה. למען הסר ספק, איננו מבצעים בדיקת נאותות כלשהי (לרבות בחינת רישיונות תעודות הסמכה ו/או מסמכים אחרים)ומיי ווי אינה מתחייבת כי קבלן המשנה מוסמך ו/או מורשה לספק את השירות.

מיי ווי לא תישא בכל אחריות ביחס לשירות, לרבות מהימנותו, דיוקו, אמינותו וכן לכל נזק, אי נוחות, אובדן או עוגמת נפש ו/או ככל והשירות לא הוענק לך באופן שאינו תואם את פרטי ההזמנה ע”י קבלן המשנה שייגרמו לך במישרין או בעקיפין ע”י קבלן המשנה ו/או מי מטעמו

כמו כן, מיי ווי אינה ולא תהייה אחראית לטיב השירות ולכל עניין אחר הניתן במסגרת השירות, לרבות נזקי גוף ו/או רכוש שייגרמו לך.

בחתימתך הנך מסכים כי אתה תפצה ותשפה את מיי ווי, עובדיה, מנהליה, חברות קשורות לה וכל מי מטעמם, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן רווח ו/או תשלום או הוצאה מכל סוג שהוא (לרבות הוצאות משפטיות ושכ”ט עו”ד) שנגרמו ו/או ייגרמו למי מהם ו/או לצד שלישי כלשהוא, עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידך

אבטחת מידע ופרטיות

חברת מיי ווי , כמו גם חברות אחיות וגורמי משנה נוספים הפועלים מטעם חברת מיי ווי ובהתאם לאותם הסטנדרטים, רשאיות להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות
 מיי ווי נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת מיי ווי ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא מיי ווי אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה
מיי ווי מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע”י המזמין אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר ובהתאם לכל דין
 כפתור “שלח” יש משום הסכמה לחברת מיי ווי  או למי מטעמה לעשות שימוש במידע אישי זה על מנת לספק לך מידע על המוצרים ומידע נוסף באמצעות אימייל , על שירותים ומשאבים הקשורים למוצרים של מיי ווי בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק. באם תחפוץ להסיר בכל עת את פרטיך האישיים מרשימת התפוצה של מיי ווי התקשרו לטלפון: 077-7505547.

בעת אישור תקנון זה הנכם מאשרים קבלת תוכן שיווקי על ידי מיי ווי בטלפון/אי-מייל/sms

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באתר  זה הינן רכושה הבלעדי של חברת מיי ווי.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם מיי ווי

דין וסמכות שיפוט

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך. שלום נתניה מסורה סמכות השיפוט הבלעדי